Now is 1984|無名蘋果記者一語成讖

Now新聞副總裁鄭麗矜今日請辭,以後陳鐵彪全面控制新聞部,又一間本地傳媒被#中國代理人 控制。

陳鐵彪曾任無綫新聞中國組主管,空降執掌NOW新聞部後,多次抽起報道、干預節目內容、換奶共嘉賓主持上場;另外重有幾名前 TVB 管理層吳宜婷、李偉亮和葉惠民亦先後空降《now 新聞》;總之就係一班中国特務全力將NOW變成粉飾太平、報喜不報真的黨媒。

還記得蘋果最後一晚,大樓外有不少前蘋果記者到場,其中不少是仍在新聞界打拼的現役記者,採訪同時不忘與步出大樓的舊同事打招呼,其中一段(唔覺意)聽到的對話印象最深刻。

🟠記者:喂,失業好啦,小心唔好比人拉呀(笑)
🍎記者:多L謝喎(笑),你而家去咗邊到做呀?
🟠記者:去咗NOW呀
🍎記者:喂你都唔係好好咋喎😂

蘋果停刊不足一個月,笑話不再是笑話。

立場報道:now 新聞部再地震 消息指副總裁鄭麗矜請辭 員工:多方面無法與陳鐵彪合作
https://bit.ly/3wQlXFl

Leave a Reply