This is HONG KONG!!

恭喜 #女飛魚#何詩蓓 代表香港係奧運奪得 #銀牌
只要你愛哩片土地、擁護民主自由、認同普世價值、敢於放眼國際,無懼挑戰punch above your weight你就係 #香港人!而唔係靠乜L野膚淺嘅髮色、膚色、老豆老母咩國籍、講咩語言、鐘意咩國家去計!

Proud to be a #Hongkonger!!
#願榮光歸香港運動員

Leave a Reply